fbpx

Prava potrošača

Prava potrošača prilikom kupovine preko interneta na www.humanitarnakafa.rs


Obaveštavamo Vas da se, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS”, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), kupovina putem naše internet stranice www.humanitarnakafa.rs smatra prodajom na daljinu.


Kada je u pitanju prodaja na daljinu, organizacija “Dobro Delo” je dužna da u pisanoj formi kupcu dostavi:

  • Fiskalni račun

Sav profit ostvaren putem www.humanitarnakafa.rs ide u humanitarne svrhe.


Potrošači, u ovom slučaju, imaju pravo odustati od ugovora u roku od 14 dana od dana kada je proizvod predat u državinu. Prilikom odustanka, potrošač može, ali ne mora navesti razloge za odustajanje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata organizaciji “Dobro Delo”.
Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi kupac. Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži.


Povrat robe – Raskid Ugovora


U slučaju raskida Ugovora, potrošač ima pravo na povrat robe u roku od 14 dana od dana prijema robe. Troškovi vraćanja robe padaju na teret “Dobro Delo”. Kupac mora robu vratiti u originalnoj ambalaži, bez oštećenja i znakova korišćenja. Ukoliko je roba vraćena u navedenom stanju, “Dobro Delo” je dužno da Kupcu vrati iznos kupoprodajne cene u roku od 14 dana od dana prijema izjave o raskidu Ugovora.


Postupak reklamacije


Reklamacija u garantnom roku podrazumeva da će “Dobro Delo” o svom trošku obezbediti otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda. Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Reklamacija će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno 30 dana za tehničku robu.
Zadržavanje ambalaže nije zakonski uslov, ali se preporučuje zbog sigurnijeg transporta robe. Pravo na reklamaciju gubi se u slučaju neadekvatnog rukovanja proizvodom i korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom.


Odustanak od kupovine


Potrošač ima pravo na odustanak od kupovine, ukoliko se kupovina izvršila putem www.humanitarnakafa.rs i ukoliko je poručeni artikal neoštećen ili nije neprikladno tretiran.